Polecamy

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru  ogłoszonego dnia 12 lutego br. na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i dróg w Uzrędzie Gminy w Lubszy

PDFinformacja o wyniku naboru.pdf (38,76KB)

Baner Cyfrowa Gmina