Polecamy

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

pilny komunikat.jpeg

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję,
że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

 • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
 • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
 • fax - 77 411 86 30
 • poczta e-mail –
 • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.  

W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie
(m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie:

 1. Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
 2. Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132

W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy:

 1. Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
 2. Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
 3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
 4. Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
 5. Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121

Dane kontaktowe do jednostek podległych:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail:
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail:

Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Baner Cyfrowa Gmina