Polecamy

Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza

Zarządzenie WG 0050.34.2020  z dnia 12.02.2020 r.

w sprawie   zawieszenia działalności ( zamknięcia)  Klubu Dziecięcego w  Lubszy

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2020    poz.326  )   w związku z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 02  marca 2020r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  covid-19,i innych chorób  zakaźnych oraz  wywoływanych nimi   sytuacji  kryzysowych  , zarządzam :

 § 1. Natychmiastowe  zawieszenie działalności ( zamknięcie) Klubu Dziecięcego w   Lubszy terminie  od  dnia 12  marca 2020r. do  dnia 25.03.2020r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza  się Kierownikowi  Klubu Dziecięcego w  Lubszy .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg