Polecamy

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku „Orlik” w Kościerzycach

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lubsza informuje, że na boisku „Orlik” w Kościerzycach prowadzone są  pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Zajęcia prowadzone będą od 01 marca 2020r.  do 30  listopada 2020r. codzienne w godzinach popołudniowych.

W dni powszednie od godz. 16.00 lub 16.30, w niedziele od godz. 14.00, do godz. 18.00 lub 18.30.

Szczegółowy harmonogram zajęć na miesiąc marzec zamieszczony jest na ternie boiska, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy zaprasza do korzystania z zajęć.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg