Polecamy

PROSUMENT OPOLSKI

Schowek01.jpeg Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.
Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:
  • pompy ciepła,
  • instalacje solarne,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • małe elektrownie wiatrowe,
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad przydzielania dotacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Szczegóły oraz regulamin w/w programuznajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW
w Opolu:  www.wfosigw.opole.pl
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg