Polecamy

Informacja

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.
W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:
- Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
- nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
- organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
- osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Termin składania dokumentów mija 21 lutego br.
Poniżej link do ogłoszenia:
https://bip.opolskie.pl/2020/01/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji/
Informacje o działalności poprzednich kadencji FMSWO znajdziecie Państwo na naszej stronie FB:
https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie
 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg