Polecamy

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE: Opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu oraz Biuro Projektowe MPRB Sp. z o.o. 

ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE: Opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

Celem spotkania jest poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji drogowej.

W trakcie spotkania mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje opinie i zadawać pytania dot. inwestycji.

 

Strona internetowa, na której można zapoznać się z rozwiązaniami projektowymi oraz pobrać formularz opinii:

https://obwodnicabrzegu.pl/

Wypełnione formularze można przesyłać pocztą, faksem lub mailem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu , ul. Niedziałkowskiego 6, 45 - 085 Opole

Fax: +48 77 454 44 68 adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2019 r. od godziny 17:00 w Świetlicy Wiejskiej – Dom Ludowy przy ul. Kukurydzianej 1A

spotkanie - obwodnica.jpeg

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg