Polecamy

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza  – w roku 2019”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 124/2019/G-33/OZ-ZOA/D z dnia 23.10.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubsza – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.422,82 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 13.711,41zł.
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 13.711,41zł.

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg