Polecamy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej"

                                                                                                                      Lubsza, dnia 04.11.2019r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Lubsza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej”. Celem  programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji  do 100 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubsza odpadów pochodzących z działalności rolniczej. tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać  z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza pok. 12 w terminie do 13 listopada 2019r. Wzór wniosku można pobrać  w tut. Urzędzie pokój 12 oraz ze strony internetowej Urzędu.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Lubsza dotacji z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wójt Gminy Lubsza

           Do pobrania:

DOCXwniosek.docx (17,95KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg