Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

PDFprojekt uchwały.pdf