Polecamy

ODWOŁANIE  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

                                                                                                                                             Lubsza, dnia 22.10.2019r.

 

ODWOŁANIE  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

                Wójt Gminy Lubsza, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 18 listopada 2019r. w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Lubsza, położonych w obrębie Lubsza, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- 81/8 o pow. 0,1260 ha – przetarg na godz. 10:00,

- 81/9 o pow. 0,1020 ha – przetarg na godz. 10:30,

- 81/10 o pow. 0,1020 ha– przetarg na godz. 11:00.

Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020787/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność zmiany położenia  linii elektroenergetycznej usytuowanej na ww. działkach. Obecne położenie linii elektroenergetycznej powoduje  kolizję przyszłego zagospodarowania terenu przez nabywców nieruchomości.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16,  na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.ug.gov.pl.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg