Polecamy

Ogłoszenie

                                                                  Lubsza, dnia 07.10.2019r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców pojemniki na odpady komunalne koloru żółtego
z przeznaczeniem na „ Metale i tworzywa sztuczne”.

Pojemnik przewidziany jest  dla każdego mieszkańca, który w  tut. urzędzie złożył deklarację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych.

Na terenie gminy odpady  będą odbierane od stycznia 2020 r. z częstotliwością:

-  „Metale i tworzywa sztuczne”  co 2 tygodnie,

-  zmieszane segregowane  raz w miesiącu

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok  2020.

      Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg