Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
Nr ……. Rady Gminy Lubsza z dnia …… w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 99 )

PDFzarządzenie.pdf

W dniu 15.10.2019 dodano PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf