Polecamy

Spotkanie dla mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności

Z inicjatywy Wójta Gminy Lubsza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza zorganizowane zostało  w dniu 5 września 2019r. w Gminny Ośrodku Kultury  w Lubszy spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków na działania podejmowane w sołectwach przez stowarzyszenia, grupy odnowy wsi, sołtysów i organizacje działające na terenie gminy Lubsza.

Na spotkanie zaproszono: pana Wiesława Kryniewskiego Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który przedstawił Działania Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, panią Jadwigę Kulczycką Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, która zaprezentowała „Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Podczas spotkania przedstawiony został również fundusz sołecki w Gminie Lubsza, który omówiła pani Jolanta Kuziemska Skarbnik Gminy Lubsza. 

- Potrzeba zorganizowania takiego spotkania pochodziła od ludzi działających
w sołectwach na rzecz lokalnej społeczności w ramach rad sołeckich, liderów odnowy wsi i stowarzyszeń – mówi Wójt Bogusław Gąsiorowski.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Wojciech Jagiełłowicz po spotkaniu powiedział - jestem zadowolony ze szkolenia, ponieważ cel został osiągnięty, uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak ważna jest inicjatywa oddolna mieszkańców w podejmowanych działaniach na rzecz wsi.

Prezentacja ze spotkania dotycząca Leader 2007-2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak dostępna jest na stronie gminy Lubsza: www.lubsza.ug.gov.pl

Wójt i Przewodniczący Rady dziękują wszystkim za udział w spotkaniu. 

20190905_160929.jpeg  20190905_160952.jpeg 20190905_175051.jpeg

 

 

 

PPTXDot. gm. Lubsza.pptx (18,80MB) 

MP4do prezentacji LUBSZA.mp4 (13,44MB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg