Polecamy

WOLNE MIEJSCA W KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY

 

Od  dnia 2  września 2019 r. rozpoczął swoją działalność Klub Dziecięcy w  Lubszy z siedzibą przy ul. Kukurydzianej 1B, 49-313 Lubsza (nowy budynek przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy), który sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia.

Po dokonanej rekrutacji i zakwalifikowaniu dzieci na rok szkolny 2019/2020 Klub Dziecięcy w Lubszy dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

Zachęcamy wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia do skorzystania z opieki nad dzieckiem, sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę klubu.

Na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc, można zgłaszać dzieci do objęcia opieką w Klubie Dziecięcym w Lubszy.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klubu dostępne są na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza bip.lubsza.ug.gov.pl, w zakładce - Aktualności pod Zarządzeniem Wójta w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego w Lubszy.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać bezpośrednio w siedzibie Klubu Dziecięcego w  Lubszy, ul. Kukurydziana  1B.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w klubie w 2019r. wynosi 400 zł + wyżywienie około 9 zł dziennie (za tzw. „wsad do garnka”). W 2020r. gmina nie planuje zwiększania wysokości opłat.

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu Klubu Dziecięcego w Lubszy, dostępne są na stronie  www.lubsza.ug.gov.pl oraz  bip.lubsza.ug.gov.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  77 4046024

Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) do skorzystania z tej formy opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia gwarantowanej przez Gminę Lubsza.

 

Bogusław Gąsiorowski

            Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg