Polecamy

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu  Klubu Dziecięcego w Lubszy

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu  Klubu Dziecięcego w Lubszy

 

Informuję rodziców, że Klub Dziecięcy w Lubszy z siedzibą Lubsza  ul Kukurydziana 1B , rozpoczyna swoją działalność  od 02 września 2019r.  

1. „Klub Dziecięcy” jest otwarty  w dni robocze  od  poniedziałku  do piątku  w  godzinach od  6:30  do 16:30 .

2. Rodzice  w pierwszym dniu pozostawienia Dziecka pod opiekę Klubu Dziecięcego są zobowiązani do złożenia  pisemnej  informacji

    o  chorobach oraz o wymogach  żywieniowych Dziecka (uczulenie,alergia), które mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia Dziecka.

3. Posiłki przygotowywane są na  miejscu. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,00 zł .

4. Rodzice  są zobowiązani  do wyprawki, która powinna zawierać przede  wszystkim:

1) obuwie zmienne i ubranie na  zmianę;

2) pampersy, chusteczki suche i mokre ( jeżeli jest taka potrzeba);

3) pidżamka. 

5. Rodzice są zobowiązani  do przyprowadzenia dziecka zdrowego.

     Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte ( decyduje dyrektor Klubu  Dziecięcego) .

     Rodzice  po otrzymaniu  informacji o chorobie dziecka  zobowiązani są do jego odbioru jak  najszybciej.

6. Jedynymi osobami  upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego prawni  opiekunowie (lub  osoby pisemnie  upoważnione).

7. Personel nie  ponosi odpowiedzialności za Dziecko  pozostające na terenie Klubu Dziecięcego  pod opieką rodzica lub osób  upoważnionych do  odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką rodzica  w trakcie przygotowania do momentu przekazania Dziecka  pod opiekę personelu Klubu Dziecięcego oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od  momentu zabrania go z grupy.  

8. Opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować Klub Dziecięcy o nieobecności dziecka  w danym dniu do godziny  7:30  na numer telefonu:   77 4046024

9. Opłata miesięczna za pobyt dziecka  w Klubie Dziecięcym do 31.12.2019r.  wynosi 400,00 zł.

10. Ważne sprawy dotyczące  funkcjonowania Klubu Dziecięcego (w tym Regulamin Klubu Dziecięcego ) będą przekazywane Rodzicom na bieżąco przez Dyrektora Klubu  Dziecięcego.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg