Polecamy

WOLNE MIEJSCA W KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY

WOLNE MIEJSCA W KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że od  dnia 02  września 2019 r.  rozpoczyna swoją działalność Klub Dziecięcy w  Lubszy z siedzibą :  ul. Kukurydziana 1B, 49-313 Lubsza  (nowy budynek przy Gminnym Ośrodku  Kultury w  Lubszy), który  sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3  roku życia.

Po dokonanej rekrutacji i zakwalifikowaniu kandydatów na rok szkolny 2019/2020  Klub Dziecięcy w Lubszy dysponuje nadal wolnymi  miejscami.  

Wszystkich rodziców dzieci w  wieku od 1- 3 roku życia  zachęcamy do  skorzystania z tej formy opieki nad  dzieckiem  gwarantowanej przez  gminę.

 Na bieżąco  do  wyczerpania wolnych  miejsc można  zgłaszać  dzieci do  objęcia opieką w  Klubie Dziecięcym w Lubszy.

Wnioski do  pobrania dostępne są na  stronie  internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz  BIP Gminy Lubsza: bip.lubszaug.gov.pl, w zakładce - Aktualności pod Zarządzeniem  Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci  do Klubu Dziecięcego w Lubszy.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosi się o składanie w  miesiącu sierpniu  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 2 parter, w godzinach pracy Urzędu.

 Od  miesiąca września wnioski należy składać  bezpośrednio w siedzibie Klubu Dziecięcego w  Lubszy ul. Kukurydziana  1B .

 

Lubsza, 23.08.2019r.

Wójt Gminy Lubsza

Załączniki:

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego w Lubszy.pdf (2,64MB)

PDFwniosek o przyjęcie dziecka do klubu.pdf (206,36KB)

PDFoświadczenie o wielodzietności rodziny.pdf (139,08KB)

PDFoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf (99,73KB)

PDFoświadczenie o powrocie na rynek pracy.pdf (100,93KB)

PDFuchwala 43-2019.pdf (101,94KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg