Polecamy

Informacja

             WÓJTA GMINY LUBSZA

 

       W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednolitego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019r. o godz. 1700 uruchomione zostaną syreny alarmowe.

       Włączenie syren nastąpi  na podstawie §10 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w, sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  urzędów tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96).

Wobec powyższego proszę Panów Naczelników OSP o włączenie  syren celem wyemitowania sygnału akustycznego odwołującego alarm  ̶  dźwięk ciągły w okresie trzech minut.

                                                                                                                                                             Bogusław Gąsiorowski

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg