Polecamy

Informacja

SYTUACJA WÓD GRUNTOWYCH W GMINIE LUBSZA

Informuję, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (część północno-zachodnia), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia) państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wyżej wymienionych obszarach. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Lubsza apeluje do mieszkańców o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody. Prosimy by nie podlewać ogródków (zwłaszcza trawników),  nie myć samochodów, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Chodzi o cele poboru wody, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Jednocześnie informuję, że będziemy Państwa informować o rozwoju i przewidywanych zmianach sytuacji hydrogeologicznej w wydawanych przez nas opracowaniach (komunikaty i prognozy PSH).

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg