Polecamy

PLASTIK WŁÓŻ DO ŻÓŁTEGO WORKA

  Lubsza, dnia 12.06.2019r.

 

„PLASTIK WŁÓŻ DO ŻÓŁTEGO WORKA”

 

Pierwsze kontrole dotyczące  segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy wskazują, że nie wszyscy potrafimy poprawnie segregować plastiku i tworzyw sztucznych.

W odpadach zmieszanych (czarny kubeł) nie powinno być:

-  plastikowych butelek po napojach

- plastikowych opakowań po produktach spożywczych: śmietanie, jogurtach,
   lodach

- opakowań wielomateriałowych po mleku, sokach

- opakowań plastikowych po środkach czystości, kosmetykach

- plastikowych toreb, reklamówek

- puszek po konserwach

- foli aluminiowej, kapsli, nakrętek metalowych

Wszystkie te odpady zbierajmy do worka koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”, które są dostarczane mieszkańcom przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

         Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, ponieważ cena za 1 tonę odpadów zmieszanych wynosi 380,16 zł  na składowisku w Zakładzie Gospodarowania Odpadami  Gać Sp. z o.o. 

         Jednocześnie informujemy, że kontrole w kierunku przestrzegania prawidłowej segregacji odpadów komunalnych  nadal będą przeprowadzane przez Urząd Gminy w Lubszy, a konsekwencją dla mieszkańców jest decyzja ze zmianą stawki na 160,00 zł/m-c za gospodarstwo domowe.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg