Polecamy

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu  z terenu Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 12.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu  z terenu Gminy Lubsza

 

Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubsza, którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać w terminie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019r. w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy w Lubszy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki wniosku i załączników można pobrać w Urzędzie Gminy w Lubszy, pokój nr 12 lub ze strony internetowej: bip.lubsza.ug.gov.pl → zakładka Prawo lokalne → Ochrona Środowiska → Unieszkodliwianie azbestu.

Dofinansowanie może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia przez Gminę wniosku do WFOŚiGW w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Lubsza nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

 

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania:

DOCZałącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji.doc (52,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 - nformacja o wyrobach zawierających azbest.docx (17,27KB)

DOCZałącznik nr 3 - ocena stanu technicznego.doc (59,50KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx (10,92KB)

DOCXZałącznik nr 5 - upoważnienie.docx (12,66KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg