Polecamy

Ogłoszenie

       Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r.  o godz. 17.30 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 28.02.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7.  Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2019 rok,
 2. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy,
 3. wyznaczenia przedstawiciela z Rady Gminy Lubsza, który wejdzie w skład rady społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

                                                                                        Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza

 Wojciech Jagiełłowicz

                                                        

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg