Polecamy

Informacja

 
Wójt Gminy Lubsza informuje,  że od stycznia 2015r. będzie zmiana firmy obsługującej Gminę Lubsza w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (śmieci).
Kosze na odpady zmieszane, które dostarczyła Spółka ZHK Sp. z o.o. z Brzegu zostaną zabrane podczas ostatniej zbiórki odpadów komunalnych w grudniu 2014r. (za pokwitowaniem).
Nowy odbiorca spółka Komunalnik sp. z o.o.
z Wrocławia dostarczy swoje pojemniki na śmieci zmieszane dla każdego gospodarstwa, którego dotychczasowa deklaracja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (śmieciowa) znajduje się w tut. Urzędzie w miesiącach grudzień 2014/styczeń 2015r.
Ze względu na czas przejściowy Gmina Lubsza zapewni mieszkańcom po 2 worki na odpady zmieszane (segregowane), które zostaną dostarczone do każdej posesji.
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg