Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

       Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy  z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 21.02.2019 r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6.  Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący    Rady  Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

                                                        

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg