Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza dot. ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubsza  oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria

PDFZarządzenie w spr. harmonogramu rekrutacji do przedszkoli.pdf (312,02KB)

PDFuchwala 210-2017.pdf (147,83KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg