Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza dot. harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  dokumenty niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria

PDFZarządzenie w spr. harmonogramu rekrutacji do szkoły.pdf

PDFuchwala 211-2017.pdf