Polecamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza    informuje o  możliwości  zgłaszania     przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania   i upowszechniania   kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2019.

PDFogłoszenie.pdf (105,03KB)

DOCzgloszenie-kandydata.doc (33,00KB)

W dniu 25.01.2019 r. dodano Zarządzenie Wójta gminy Lubsza w  sprawie  powołania  komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac PDFZarządzenie dot. powołania komisji.pdf (448,62KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg