Polecamy

Informacja

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

DOCXKonsultacje prognozy..docx

PDFPrognoza oddzialywania na srodowisko.pdf

PDFProgram rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego.pdf

DOCformularz_konsultacyjny.doc