Polecamy

Informacja

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

DOCXKonsultacje prognozy..docx (1,46MB)

PDFPrognoza oddzialywania na srodowisko.pdf (1,17MB)

PDFProgram rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego.pdf (1,28MB)

DOCformularz_konsultacyjny.doc (1,58MB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg