Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza

PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf (92,67KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg