Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   informacji o wynikach konsultacji  z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji

jak również Zarządzenia  Wójta Gminy WG.0050.112.2018 z dnia 18.09.2018r. w sprawie  przeprowadzenia   konsultacji „ Rocznego Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019” ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji 

PDFzarządzenie.pdf (624,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg