Polecamy

Dożynki Gminne 2018

W tym roku Dożynki Gminne Gminy Lubsza odbyły się w Czepielowicach.

Tradycyjnie uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą Świętą na placu przy kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Czepielowicach koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Jaremko proboszcza parafii Bąkowice, ks. Józefa Melera proboszcza parafii Lubsza, ks. Antoniego Akińcza proboszcza parafii Mąkoszyce przy udziale księdza dziekana Adama Czternastka z parafii Czepielowice, ks. Tomasza Luboińskiego proboszcza parafii Szydłowice oraz księdza Romana Siewiera proboszcza parafii św. Krzyża – kościół w Pisarzowicach.

Księża pięknie mówili o ciężkiej pracy rolników, o chlebie i o ludziach, którzy ciężko pracując zmieniają naszą wieś na lepsze. Poświęcono chleb i owoce przyniesione przez starostów tegorocznych dożynek: Panią Katarzynę Buczyk i Pana Tadeusza Zakrzewskiego - mieszkańców wsi Czepielowice. Poświecono piękne wieńce dożynkowe z 13 miejscowości gminy Lubsza.

Po Mszy Świętej wszyscy w barwnym korowodzie prowadzonym przez kapelę Pana Jana Sowy ruszyli na plac dożynkowy-boisko sportowe .

Przed sceną ustawiono wieńce i rozpoczęła się dalsza część uroczystości dożynkowej.

Gospodarz Dożynek Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski powitał rolników z naszej gminy, przybyłych gości: członka Zarządu Województwa Opolskiego Pana Antoniego Konopkę, radnych Powiatu Brzeskiego, radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, przybyłą w zastępstwie Starosty Powiatu Brzeskiego Beatę Zatoń-Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Brzegu, radnych Gminy Lubsza, radnych Powiatu Brzeskiego, radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, sołtysów, rady sołeckie, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz wszystkich przybyłych na tegoroczne Święto Plonów Gminy Lubsza gości.

Po wystąpieniu nastąpiło symboliczne wręczenie chleba z tegorocznych plonów na ręce Wójta

Gminy Lubsza, którym to gospodarz dożynek częstował przybyłych gości .

Ogłoszono konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową.

Komisja konkursowa w składzie Tomasz Komarnicki -Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Czepielowicach , Pani Elżbieta Szymczak -Radna Gminy Lubsza oraz Pani Aneta Staniszewska -Radna Gminy Lubsza dokonała wyboru najpiękniejszych koron i wieńców dożynkowych.

I  miejsce zajęło sołectwo Czepielowice, II  miejsce sołectwo Tarnowiec, III miejsce sołectwo Kościerzyce.

Pozostałe sołectwa t.j. Dobrzyń, Lubsza, Piastowice, Mąkoszyce, Borucice, Nowe Kolnie, Błota, Szydłowice, Raciszów, Śmiechowice otrzymały wyróżnienia.

Część artystyczną dożynek rozpoczęły swoim występem dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Czepielowicach.  Następnie swoje koncerty zaprezentowały: zespół Leśne Echo,

Pani Małgorzata Kulińska z Miejskiego Centrum Kultury z Lewina Brzeskiego oraz zespół Bożenki. Gwiazdą wieczoru był zespół uElektrogórale, który swoim występem porwał ludzi do wspólnego śpiewania i wspólnej zabawy. Zwieńczeniem tegorocznych dożynek była zabawa taneczna z zespołem Evita.

Wszystkich uczestników tegorocznych dożynek pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy częstowały smaczną grochówką. Dla dzieci przygotowany był kącik animacji -zajęcia plastyczne, malowanie buzi i modelowanie balonów. Ponadto zapewniono dodatkowe atrakcje dla dzieci takie jak: dmuchańce, kule wodne, skoki na bandżi, watę cukrowa i popcorn.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy pragnie serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji tegorocznych dożynek naszym partnerom, sponsorom oraz darczyńcom.

Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Lubsza Bogusławowi Gąsiorowskiemu, ks. dziekanowi Adamowi Czternastek proboszczowi wsi Czepielowice, Starostom tegorocznych Dożynek, Radzie Sołeckiej i pozostałym mieszkańcom wsi Czepielowice, OSP Czepielowice, Bankowi Spółdzielczemu w Brzegu, Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Gać, Szkółce MiSZ Mikita i Szymański, Panu Kazimierzowi Kulas, radom sołeckim i mieszkańcom gminy za ich trud włożony w przygotowaniu tak pięknych koron i wieńców dożynkowych. Życzymy im wytrwałości w kultywowaniu tradycji dożynkowych oraz przekazywania ich następnym pokoleniom. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji dożynek, a także uczestnikom za tak liczne przybycie.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg