Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr 0006.57.2018  Rady Gminy Lubsza w  sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubsza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFzarządzenie.pdf (79,10KB)

Baner Cyfrowa Gmina