Polecamy

Apel do mieszkańców dot. nielegalnych miejsc składowania odpadów

Apel do mieszkańców dot. nielegalnych miejsc składowania odpadów

 Szanowni Państwo!

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie licznymi przypadkami nielegalnego składowania odpadów na terenie całego kraju, uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Lubsza o zgłaszanie do tut. urzędu wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać telefonicznie: 77 411 86 30, pocztą elektroniczną na adresy e –mali:  lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lubszy.

Państwa właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstaniu skażeń i pożarów w tych miejscach, co wyeliminuje czynnik zagrożenia życia ludności.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg