Polecamy

SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z TERENU GMINY LUBSZA POZYSKANY DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski  podpisał w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu  z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości umowę na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dzięki tej dotacji Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu bryg. Arkadiusz Margoszczyn  dnia 27 lipca  2018r  w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy przekazali  jednostkom OSP naszej gminy nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci dwóch defibrylatorów,   torby ratownictwa medycznego PSP-R1,detektora wielogazowego i podpór stabilizujących. 

Torba PSP R1 pozyskała jednostka  OSP  Rogalice, defibrylatory trafiły do OSP Czepielowice i Lubsza, detektor wielogazowy OSP Michałowice oraz podpory OSP Lubsza .

Całkowity koszt zadania to kwota 24 010,01 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 23 611,50 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 398,51 zł.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie.

Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)

Schowek01.jpeg

SDC16226.jpeg  SDC16225.jpeg SDC16224.jpeg SDC16221.jpeg SDC16219.jpeg SDC16202.jpeg SDC16205.jpeg SDC16204.jpeg  SDC16207.jpeg 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg