Polecamy

Ogłoszenie

Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Zryw" Szydłowice na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Wakacyjna Przygoda z Piłką Nożną"

Do pobrania:

1. PDFogłoszenie.pdf (41,61KB)

2. PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (162,16KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg