Polecamy

Ogłoszenie

Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Victoria" Kościerzyce na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Turniej o puchar Prezesa Victorii Kościerzyce"

Do pobrania:

1. PDFogłoszenie.pdf (42,39KB)

2. PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (140,37KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg