Polecamy

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2018 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

Zapytanie ofertowe: DOCzapytanie ofertowe.doc (67,50KB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (35,00KB)

DOCXzalącznik nr 2 - projekt umowy.docx (32,27KB)

a) XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls (17,50KB)

b) XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls (16,50KB)

c) DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc (30,00KB)

d) DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx (13,97KB)

e) DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx (12,77KB)

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx (21,51KB)

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx (21,30KB)

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc (34,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg