Polecamy

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2018 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

Zapytanie ofertowe: DOCzapytanie ofertowe.doc

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

DOCXzalącznik nr 2 - projekt umowy.docx

a) XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls

b) XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls

c) DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc

d) DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx

e) DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc