Polecamy

Informacja

Decyzja Nr WR.RET.070.81.2018.MK Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dotyczy: Gmina Lubsza

Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

PDFDecyzja WR.RET.070.81.2018.MK.pdf (4,99MB)

Baner Cyfrowa Gmina