Polecamy

Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  w Gminie Lubsza

Schowek02.jpeg

   Gmina Lubsza

 

Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  w Gminie Lubsza

 

Wójt Gminy Lubsza  informuje  o  nawiązaniu  umowy o współpracy partnerskiej z Wojewódzkim  Zrzeszeniem LZS  w Opolu  dla  potrzeb realizacji projektu „Umiem Pływać” współfinansowanego  ze środków  Ministerstwa Sportu  i Turystyki .

Program powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” skierowany  jest do  uczniów szkół podstawowych

z klas I – III.

 

Zajęcia  sportowe na  krytych pływalniach   są  organizowane  i  prowadzone  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje i  uprawnienia, w  wymiarze 20 godzin lekcyjnych  raz w tygodniu, w grupach liczących nie  więcej niż 15  osób. Przy  większej  liczbie  uczestników , zajęcia są   realizowane w kilku grupach  jednocześnie bądź w rożnych  terminach  oddzielnie  dla  każdej  grupy.

Z terenu Gminy Lubsza w  programie biorą udział szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach 

- Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana  Pawła II w Lubszy

-Publiczna  Szkoła Podstawowa  im. Jana  Pawła II w Mąkoszycach

W każdej ze szkół udział w programie bierze 30 osobowa grupa  dzieci , realizująca program powszechnej  nauki pływania  w ramach   dwóch grup . Łącznie w programie udział bierze 90 osobowa grupa  dzieci z klas  I-III.

Uczniowie  z Publicznej Szkoły  Podstawowej w Czepielowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach  realizują  program powszechnej nauki pływania  jako zajęcia pozalekcyjne na   krytej pływalni   w  Namysłowie,   łącznie dwóch grup jednocześnie  z każdej ze szkół.  Uczniowie  z Publicznej Szkoły  Podstawowej w Lubszy realizują  program powszechnej nauki pływania jako zajęcia pozalekcyjne  na   krytej pływalni   w  Brzegu  w pojedynczych 15 osobowych grupach .

Pierwsze zajęcia  na  pływalniach odbyły  się  06.03.2018r., ostatnie  zajęcia na  pływalniach  w ramach  programu odbędą  się  19.06.2018r. Udział  uczniów w programie   jest  całkowicie bezpłatny łączne z transportem, który jest zapewniony  od  siedziby szkoły na  pływalnię i z powrotem  do  siedziby szkoły.

 

W ramach  otwartego  konkursu  ofert  Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu  otrzymało  dofinansowanie  na  realizację  programu  powszechnej  nauki pływania „ Umiem pływać”  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki   na kwotę

w  wysokości 180,00 zł na  ucznia.  Gmina Lubsza   dofinansuje  realizację programu w kwocie 150,00 zł  na  ucznia. 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg