Polecamy

Informacja

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza.

Nabór wniosków będzie trwał od 5 marca 2018r. do 16 marca 2018r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok.12 komplet dokumentacji.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Lubsza otrzyma dotację na zadanie
z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota (ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,
49-313 Lubsza, pok.12, w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4118630 wew. 134.

 

 

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (52,00KB)

DOCXoświadczenie.docx (10,92KB)

DOCXupoważnienie.docx (13,71KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg