Polecamy

Informacja

KOMUNIKAT 1/PD/2018 z dnia 19.02.2018 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

OSTRZEŻENIE

 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna [1] w roku 2018

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 

  1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

- Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);

 

  1. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

- Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),

- Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),

- Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),

- Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),

- Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),

- Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

 

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.

 

[1] 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy
 w roku kalendarzowym

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg