Polecamy

Aktualności

 • Od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy ograniczenia w obsłudze interesantów

  Lubsza, dnia 24.01.2022r.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępu do instytucji publicznych, informuję, że od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail – 
  • platforma e-PUAP, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe poprzez urnę postawioną na zewnątrz budynku Urzędu, przy wejściu.

  Za utrudnienia przepraszam – Wójt.

   

   

   

  24-01-2022
 • 18-01-2022
 • Informacja nt. rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia wychowawczego 500+

  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

  18-01-2022
 • Od dnia 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

  Informujemy, iż od dnia 01.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/264/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wynosi 26,00 zł od osoby.
  • kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wynosi 1,00 zł od osoby.
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale.
  • nr konta bankowego pozostaje bez zmian.

  Ustawodawca nałożył również  na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata  w wysokości 52,00 zł od osoby.

  Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty

  - zmiana liczby mieszkańców.

  Określając wysokość opłaty należy uwzględnić wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, niezależnie od ich miejsca zameldowania.

            Mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z  art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, wyjazdami do pracy, delegacjami, wyjazdami na studia i leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Lubsza, dnia 17.01.2022r.

  17-01-2022
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy w Lubszy

  13-01-2022
Wszystkie aktualności