Polecamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza  informuje o  możliwości  zgłaszania   przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone  w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania   i upowszechniania   kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2018

Do pobrania 

PDFogłoszenie.pdf (101,97KB)

DOCzgloszenie-kandydata.doc (42,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg