Polecamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2018

PDFogłoszenie.pdf

DOCOferta realizacji zadania publicznego oferta wspólna realizacji zadania publicznego 2018r.doc