Polecamy

Informacja

Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski unieważnił dwa przetargi na wywóz i zagospodarowanie odpadów, ze względu na bardzo wysokie cenowo oferty (wzrost ceny ok. 60% i 100%).

            Obecnie Gmina Lubsza prowadzi następujące działania:

  1. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych na okres trzech miesięcy, otwarcie ofert 04.01.2018r.,
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Śmiechowicach ogłosił przetarg na zakup nowego samochodu -  śmieciarki, otwarcie ofert 10.01.2018r.,     
  3. Dostarczane są do mieszkańców  worki na odpady komunalne  na okres dwóch miesięcy (po 4 worki),
  4. W miesiącu styczniu Gmina Lubsza  ogłosi przetarg na zakup pojemników na odpady zmieszane (koloru czarnego).

Celem działań podjętych przez Wójta Gminy jest stabilizacja cen za odpady komunalne. Wójt Gminy jest przekonany,  że w zaistniałej sytuacji mieszkańcy wykażą się wyrozumiałością, a wszystkie odpady w miesiącu styczniu zostaną odebrane i przekazane do ZGO Sp. z o.o. Gać.              

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg