Polecamy

„Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

PROW-2014-2020_lubsza.jpeg

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

Całkowita wartość projektu brutto

3 860 970,37 zł

Wartość dofinansowania
ze środków EFRROW

1 845 327,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Okres realizacji projektu

2017-2018 r.

                  

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg