Polecamy

PROW 2014-2020

flag_yellow_low.jpeg
 
PROW-2014-2020-logo-kolor.jpeg

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

Okres realizacji projektu

2017-2018 r.

 Gmina Lubsza w okresie od 6 listopada 2017r. do 30 listopada 2018r. zrealizowała operację pn. Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice

Celem operacji jest poprawa rozwoju infrastruktury technicznej oraz warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców miejscowości Rogalice, a także ochrona środowiska, poprzez budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogalice

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg