Polecamy

Informacja

Informacja dot. dofinansowania zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza – VIII nabór”.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzyma dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza – VIII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 31.547,23 zł. Kwota dotacji wynosi 26.815,15 zł, z czego kwota 15.773,62 zł (50%) pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 11.041,53 zł (35%) pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część w wysokości 4.732,08 zł (15%) została pokryta ze środków beneficjentów końcowych – osób fizycznych.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 76,65 Mg.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg