Polecamy

Ogłoszenie

                                                                  Lubsza, dnia 16.10.2017r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców gminy pojemniki na odpady komunalne koloru niebieskiego z przeznaczeniem na „papier”.

Pojemniki zostaną dostarczone do każdego mieszkańca, który w  tut. urzędzie złożył deklarację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku niedostarczenia przez firmę pojemnika na posesję podczas, nieobecności mieszkańca, pojemnik należy odebrać od sołtysa wsi.

W miejscowościach: Garbów, Lubicz, Piastowice, Raciszów odbiór pojemników odbędzie się bezpośrednio u sołtysa wsi.

Pojemniki rozwożone będą w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku.

 

 

 Wójt Gminy Lubsza

  Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg