Polecamy

Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces

 

Schowek01.jpeg

Pragniemy poinformować, iż w Gmina Lubsza uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

 

  • Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego , Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od sierpnia 2016 do marca 2018

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, nabycie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy a także wzrost wiedzy i wiadomości w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole  770 h dodatkowych zajęć dotyczących:

  • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
  • Realizacji dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Zajęcia będą prowadzone w Gimnazjum w Kościerzycach . 

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 9 wycieczek

 

W ramach projektu Gimnazjum w Kościerzycach zostanie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg